Höjdens Fårgård drivs av Annelie Hansson och Bernt Goldkuhl. Annelie, företagare och dedikerad fårnörd, gillar fåren som individer och utmaningen att hela tiden förbättra besättningen avelsmässigt.
Bernt, 4:e generationens trädgårdsmästare som numer pensionerat sig men gör inhopp i sitt gamla företag under odlingssäsong. Ofrivillig dräng och fåraherde.

Vi arbetar för att utveckla vår gård i en långsiktig och hållbar riktning, det gör vi bland annat genom att gårdens betesdjur håller landskapet öppet och samtidigt producerar lammkött, skinn, garn och fina renrasiga livdjur av den gamla utrotningshotade rasen Svenskt Finullsfår.